Mini club (vanaf 3 jaar)

Speciaal voor de peuters en kleuters is er op zaterdagochtend 11.00 uur de miniclub.

Reeds op jonge leeftijd hebben kinderen al vaak een enorm gevoel voor ritme en muziek. Naast het speelse element ontwikkelen we op deze miniclub ook dit muzikale gevoel.

Dansen is een natuurlijke reactie op ritme, melodie en zang. Het is een belangrijke uitingsvorm. Dansen is tevens belangrijk voor motorische ontwikkeling van het kind waarvan de taal, zowel gesproken als ook de lichaamstaal onderdeel uitmaakt. Peuterdansen is een gezellige gezamenlijke activiteit die de sociale interactie tussen kinderen onderling bevordert.

Tijdens deze cursus maken de kinderen spelenderwijs kennis met diverse dansvormen en dus ook met diverse muzieksoorten. In een groep met leeftijdsgenootjes kunnen zij zich echt uitleven op hun muziek.

Het programma sluit aan bij de belevingswereld en motorische mogelijkheden van de kinderen. Bewegen, spelen, dansen op muziek